Puhelinmyynti kokemuksia: Mikä on puhelinmyyjän palkka?

Kansalaisten keskuudessa puhelinmyyntiä pidetään usein nuorten ensimmäisenä kesätyönä, jossa osa nuorista lopettaa jo ensimmäisen päivän jälkeen ja osa vaihtaa nopeasti toisiin tehtäviin. Tämä artikkeli pyrkii muuttamaan lukijan käsitystä puhelinmyynnistä ja kyseiseen alaan liittyvistä ennakkoluuloista.

Tutkimustemme perusteella monet puhelinmyyjät kertovat pitävänsä työstään ja ansaitsevansa omilla tuloillaan jopa ylpeyttä. Puhelinmyyjien palkat ovat erittäin kilpailukykyiset, työajat ovat joustavia ja yritysten työilmapiiri on positiivinen.

Puhelinmyyntiä voi harjoittaa useissa yrityksissä paikasta ja ajasta riippumatta, mikä tekee siitä sopivan vaihtoehdon moniin työtarpeisiin.

Puhelinmyyjän palkka ja tulot

puhelinmyyjän palkka

Vuonna 2018 Suomessa puhelinmyyjien keskimääräinen kuukausipalkka oli 3239 €, kun taas kaikkien suomalaisten keskimääräinen kuukausiansio oli 3470 €. Näiden virallisten tilastojen perusteella puhelinmyyjien palkka on samalla tasolla muiden alojen ja tehtävien palkkojen kanssa. Puhelinmyynti eroaa kuitenkin monista muista aloista siten, että alalle ei välttämättä tarvita aiempaa koulutusta tai kokemusta, ja provisiopalkkauksen ansiosta huippumyyjät voivat ansaita huomattavasti enemmän kuin keskimääräinen palkka.

Puhelinmyynnissä työajat ovat usein lyhennetty kuuteen tuntiin. Tutkimusten mukaan tämä lyhennetty työaika auttaa puhelinmyyjiä keskittymään paremmin työhönsä, koska työ on usein hektistä. Tämä mahdollistaa myyjien saavuttaa paras suorituskykynsä. Lisäksi osa-aikatyöt ovat suosittuja puhelinmyynnissä ja tarjoavat hyvän vaihtoehdon lisäansioita tavoitteleville henkilöille.

Puhelinmyynti kokemuksia

Puhelinmyynti on ala, joka herättää erilaisia kokemuksia niin myyjissä kuin asiakkaissakin. Jotkut kokevat puhelinmyynnin innostavana mahdollisuutena rakentaa asiakassuhteita ja saavuttaa myyntitavoitteita, kun taas toisille se voi olla haastava ja stressaava tehtävä.

Puhelinmyynnin kokemukset voivat vaihdella huomattavasti riippuen yrityksestä, tuotteista tai palveluista, myyjän taidoista ja asiakaskunnasta. Jotkut saattavat pitää puhelinmyyntiä palkitsevana työnä, kun taas toiset saattavat kokea sen tunkeilevana tai ärsyttävänä.

Puhelinmyynti yleisesti

Puhelinmyynti tai telemarkkinointi on etämyynnin ja suoramarkkinoinnin muoto, jossa tuotteita markkinoidaan ja myydään puhelimitse. Tähän kuuluu myös buukkaus eli tapaamisten sopiminen myyntitarkoituksessa.

Puhelinmyynti sai suosiota 1990-luvun alussa, kun matkapuhelimet yleistyivät. Nykyään puhelinmyynti on kehittynyt merkittävästi, ja automatisoiduilla soittojärjestelmillä voidaan näyttää asiakkaiden puhelinnumerot suoraan ja kohdistaa myyntiä oikeille kohderyhmille kerätyn asiakastiedon avulla, vähentäen vihaisia vastauksia ja tuloksettomia puheluita.

Aikaisemmin puhelinmyyjät työskentelivät suoraan myyntiä harjoittavien yritysten palveluksessa, mutta nykyään puhelinmyynti on usein ulkoistettu erikoistuneille yrityksille. Tämä mahdollistaa yrityksille keskittymisen omiin vahvuuksiinsa ja puhelinmyyntiyrityksille keskittymisen omaan osaamiseensa. Puhelinmyyjät voivat soittaa suoraan asiakasyrityksille tai asiakkaille, ja joissakin tapauksissa he vastaanottavat myös asiakkaiden puheluita.

Puhelinmyynnin huonoon maineeseen ovat vaikuttaneet aggressiivisesti tuputtavat myyjät, jotka tarjoavat tuotteitaan väärin perustein ja väärille kohderyhmille. Nykyään teknologian kehityksen myötä puhelut voidaan kohdistaa potentiaalisiin asiakkaisiin, mikä vähentää turhaa tuputtamista. Osassa puhelinmyyntiä keskitytään myös olemassa oleviin asiakkaisiin tai yrityksiin, jotka ovat jo kiinnostuneita tarjotuista tuotteista tai palveluista.

Kaipaatko lisätienestejä tai uuden uran?

Puhelinmyyntityössä asenne ratkaisee, eikä sinun tarvitse välttämättä omaa aiempaa kokemusta tai koulutusta myynnistä menestyäksesi työssä. Puhelinmyyntiin on helppo päästä nopeasti, ja se sopii erityisesti opiskelijoille, joilla ei ole paljon aikaisempaa työkokemusta, ja työajat voidaan sovittaa opintojen ohelle. Osapäiväinen puhelinmyyntityö voi myös olla hyvä tapa ansaita lisätuloja esimerkiksi eläkkeen päälle.

Puhelinmyynti voi aluksi tuntua hektiseltä aloittelijoille, mutta reippaalla positiivisuudella ja kärsivällisyydellä pärjäät hyvin. Provisiopalkkaus tuo lisää kannustusta ja innostusta myyntityöhön. Yllättävää saattaa olla, että puhelinmyyjien joukossa on myös kokeneita myyjiä, joilla on vuosien kokemus alalta. Monet puhelinmyyntiyritykset ovat myös listattuina Suomen parhaimpina työpaikkoina.

Useimmat puhelinmyyntiyritykset palkkaavat työntekijöitä omiin toimistoihinsa eri puolilla maata. Jotkut yritykset voivat myös palkata työntekijöitä ulkomailla sijaitseviin toimipisteisiin. Esimerkiksi Espanjan aurinkorannat voivat olla mahdollinen työskentelypaikka.

Puhelinmyynti soveltuu myös erinomaisesti etätyöhön, sillä tarvitset periaatteessa vain tietokoneen, internet-yhteyden ja puhelimen työskennelläksesi. Joissakin yrityksissä etätyömahdollisuudet ovatkin saatavilla sen jälkeen, kun olet hankkinut tarvittavat tiedot ja taidot puhelinmyynnistä toimipisteellä.

Olenko sopiva puhelinmyyjäksi?

Puhelinmyynti voi olla sopiva valinta sinulle, jos uskot omiin kykyihisi ja haluat jatkuvasti oppia ja kehittyä lisää. Aikaisempi kokemus ei ole välttämätöntä, joten saat hyvän mahdollisuuden aloittaa uran puhelinmyyjänä ja löytää piileviä myyntitaitojasi.

Tässä muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua menestymään puhelinmyyntityössä:

 1. Ole ystävällinen: Luota siihen, että miellyttävä ja ystävällinen asenne auttaa asiakasta tuntemaan olonsa mukavaksi. Aggressiivinen myynti harvoin tuottaa hyviä tuloksia, joten panosta ystävälliseen vuorovaikutukseen ja rakenna luottamusta.
 2. Kuuntele asiakasta: Taidokas kuuntelu auttaa ymmärtämään asiakkaan tarpeet ja toiveet. Paneudu asiakkaan sanomaan ja osoita kiinnostusta hänen tarpeisiinsa.
 3. Luota itseesi: Menestyminen puhelinmyynnissä edellyttää luottamusta omiin taitoihisi. Saat kannustusta työtovereilta ja esimieheltäsi, ja onnistuneet kaupat vahvistavat itseluottamustasi.
 4. Ole sinnikäs: Kaikki asiakkaat eivät välttämättä osta tuotetta tai palvelua. Älä anna tämän lannistaa sinua. Ole sinnikäs ja jatka positiivisesti eteenpäin kohti tuloksellisia kauppoja.

Puhelinmyynti voi tarjota sinulle mahdollisuuden kehittää myyntitaitojasi ja ansaita lisätienestejä. Ole avoin oppimaan ja kehittymään työssäsi, ja saatat huomata, että sinusta tulee menestyvä puhelinmyyjä.

Puhelinmyyntityön plussat ja miinukset

Mikään työ ei ole täydellinen kaikille, ja puhelinmyynti ei ole poikkeus. Kuten muutkin työt, puhelinmyynti sisältää sekä hyviä että huonoja puolia. On tärkeää punnita näitä tekijöitä ja harkita omia vahvuuksiaan ja mieltymyksiään ennen kuin päättää lähteä puhelinmyyntialalle.

Plussat:

 1. Provisiopalkkaus: Puhelinmyynnissä provisiopalkkaus voi tarjota mahdollisuuden ansaita hyvin, sillä menestyvät myyjät voivat tienata enemmän myynnin määrän mukaan.
 2. Alalla loistava yhteishenki: Puhelinmyyntiyrityksissä usein vallitsee positiivinen ja kannustava työilmapiiri, jossa työntekijät tukevat toisiaan.
 3. Joustavat työajat: Puhelinmyynti voi tarjota joustavuutta työaikojen suhteen, mikä mahdollistaa työn sovittamisen muiden elämän- tai opiskelujärjestelyiden kanssa.
 4. Vaihteleva ja vuorovaikutteinen työ: Puhelinmyynti tarjoaa mahdollisuuden työskennellä erilaisten asiakkaiden kanssa ja rakentaa vuorovaikutusta. Työssä on myös mahdollisuus oppia uusia myyntitekniikoita ja kehittää viestintä- ja neuvottelutaitoja.
 5. Mahdollisuus etätyöhön: Teknologian kehitys on mahdollistanut etätyön myös puhelinmyynnissä. Tämä antaa joustavuutta työskentelypaikan suhteen ja mahdollistaa työn tekemisen omalta kotitoimistolta.
 6. Mahdollisuus työskennellä ulkomailla: Puhelinmyynti voi avata mahdollisuuden työskennellä ulkomailla, esimerkiksi ulkomaille sijoittuneiden puhelinmyyntiyritysten toimipisteissä.

Miinukset:

 1. Provisiopalkkaus huonoina hetkinä: Puhelinmyynnissä provisiopalkka voi vaihdella huomattavasti, ja huonoina myyntijaksoina tulot voivat olla pienemmät.
 2. Välitön ja joskus kärkäs asiakaspalaute: Puhelinmyyjät voivat kohdata erilaisia asiakkaiden reaktioita, mukaan lukien kärkkäitä tai negatiivisia vastauksia. Tällaiset tilanteet vaativat kärsivällisyyttä ja kykyä käsitellä asiakaspalautetta ammattimaisesti.
 3. Alalla vielä vallitseva huono maine: Puhelinmyynti kärsii edelleen joistain ennakkoluuloista ja negatiivisesta maineesta, joka voi vaikuttaa työn houkuttelevuuteen ja asiakkaiden suhtautumiseen.

Miten haen töihin puhelinmyyjäksi?

Puhelinmyyjän töitä voi hakea useista eri kanavista. Ensinnäkin, voit tarkistaa avoimet työpaikat TE-palveluiden nettisivuilta, joista löytyy yleensä runsaasti puhelinmyyjän työpaikkailmoituksia. Lisäksi voit käyttää työnhakusivustoja ja -portaaleja, joissa puhelinmyyjän työpaikkoja ilmoitetaan säännöllisesti.

Useimmissa puhelinmyyntiyrityksissä työnhaku tapahtuu yrityksen omien nettisivujen kautta. Yleensä sinun tulee täyttää hakemuslomake, joka lähetetään suoraan yritykselle. Tämän jälkeen työnantaja ottaa yhteyttä sinuun puhelinhaastattelun tai henkilökohtaisen haastattelun järjestämiseksi.

Ennen varsinaisen puhelinmyyntityön aloittamista uusi työntekijä saa perehdytystä myytäviin tuotteisiin ja tarvittavaa tukea työtehtäviin. Perehdytyksen laajuus riippuu myös aiemmasta kokemuksestasi alalta. Kokemattomammat työntekijät tarvitsevat yleensä enemmän perehdytystä, kun taas aiemmin työskennelleet voivat tarvita vähemmän kattavaa perehdytystä.

Tunnetut puhelinmyyntiyhtiöt

Suomessa on useita tunnettuja puhelinmyyntiyrityksiä, jotka tarjoavat työmahdollisuuksia puhelinmyyjille eri puolilla maata. Näiden yritysten joukossa ovat muun muassa Pasastar, A-lehdet, Suoramarkkinointi MEGA ja Buusteri. Nämä yritykset ovat vakiinnuttaneet asemansa alalla ja tarjoavat monipuolisia työtehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittyä myynnin ammattilaisena.

Pasastar

Pasastar on yksi puhelinmyynnin suurimmista yrityksistä Suomessa. He tarjoavat päätoimista ja osa-aikaista puhelinmyyntityötä sekä etätyömahdollisuuksia. Pasastarilla on oma koulutusohjelma uusille työntekijöille, ja he tarjoavat kilpailukykyistä palkkaa, johon sisältyy kiinteä tuntipalkka ja erilaiset lisäedut. Yritys tarjoaa myös mahdollisuuksia edetä uralla esimiestehtäviin.

A-lehdet

A-lehdet on toinen tunnettu puhelinmyyntiyritys, joka työllistää puhelinmyyjiä. Heidän myyntitoimistonsa sijaitsevat useilla eri paikkakunnilla Suomessa. A-lehdillä on tarjolla sekä päätoimisia että osa-aikaisia puhelinmyyntityön mahdollisuuksia. Työntekijät saavat peruspalkan lisäksi mahdollisuuden ansaita provisiota ja erilaisia bonuksia. Yritys tarjoaa myös perehdytystä ja jatkuvaa koulutusta työntekijöilleen.

Suoramarkkinointi MEGA

Suoramarkkinointi MEGA on johtava puhelimitse tapahtuvan markkinoinnin yritys Suomessa, joka työllistää puhelinmyyjiä useilla eri toimipaikoilla. He tarjoavat sekä kokoaikaisia että osa-aikaisia työmahdollisuuksia. MEGA panostaa työntekijöidensä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet edetä uralla. Palkkaus perustuu tuloksen mukaan, ja palkan lisäksi tarjotaan erilaisia etuja.

Buusteri

Buusteri on suomalainen myynnin ja asiakaspalvelun asiantuntija, joka keskittyy telemarkkinointiin ja yritykseltä kuluttajille suuntautuvaan myyntiin. Heillä on toimipaikkoja eri puolilla Suomea. Buusterilla on tarjolla sekä kokoaikaisia että osa-aikaisia puhelinmyyntityön mahdollisuuksia. Yritys tarjoaa jatkuvan osaamisen kehittämisen, mahdollisuuden edetä uralla, vaihtelevia myyntiprojekteja sekä erilaisia etuja työntekijöilleen. Palkkaus koostuu peruspalkasta sekä provisiosta ja muista palkitsemiskäytännöistä.

Yhteenveto

Puhelinmyynti on ala, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia työntekijöilleen. Artikkelissa olemme käsitelleet puhelinmyynnin kokemuksia ja tärkeitä seikkoja, kuten palkkausta ja työolosuhteita.

Selvitimme, että puhelinmyyjän palkka voi olla kilpailukykyinen, ja provisiopalkkaus tarjoaa mahdollisuuden ansaita enemmän. Lisäksi puhelinmyynnin alalla on huomattu hyvä yhteishenki ja joustavat työajat.

Kuitenkin, kuten kaikilla aloilla, puhelinmyynnissäkin on omat haasteensa, kuten välittömämpi asiakaspalaute ja alaan liitetyt ennakkoluulot.

Yhteenvetona voidaan todeta, että puhelinmyynti voi olla houkutteleva vaihtoehto lisätienestejä hakeville, etenkin jos on valmis kehittämään myyntitaitojaan ja omistautumaan työlle.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on puhelinmyynnin palkkataso?

Puhelinmyyntiyrityksissä palkka muodostuu usein kiinteästä tuntipalkasta ja provisiosta, ja hyvä myyjä voi ansaita kilpailukykyisen kuukausiansion, jopa 4000 € tai enemmän.

Mitä etuja puhelinmyynti voi tarjota työntekijälle?

Puhelinmyynti tarjoaa joustavat työajat, mahdollisuuden etätyöhön, vaihtelevia työtehtäviä sekä loistavan yhteishengen, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon monille työnhakijoille.

Miten pääsen puhelinmyyjäksi?

Puhelinmyyntiyritykset yleensä vastaanottavat työhakemuksia suoraan omien verkkosivujensa kautta, ja hakijat kutsutaan haastatteluun tai puhelinhaastatteluun. Aikaisempi kokemus ei ole välttämättömyys, mutta positiivinen asenne ja halu oppia uutta ovat tärkeitä ominaisuuksia puhelinmyyjäksi hakevalle.

Etusivu » Talous » Puhelinmyynti kokemuksia: Mikä on puhelinmyyjän palkka?