Rahastosijoittaminen – Laita rahasi töihin

Rahastosijoittaminen on helppo tapa sijoittaa. Tässä oppaassa kerromme sinulle, mitä se tarkoittaa ja miten voit itse aloittaa. Käymme läpi eri rahastotyypit ja selitämme, mitä kuluja rahastosijoittamiseen liittyy. Jaamme myös oikeita kokemuksia ja kerromme, miten verotus toimii. Lopuksi, kerromme sinulle, miten valita paras rahasto ja miksi rahastosijoittaminen on hyvä tapa sijoittaa.

etoro
 • Kansainväliset osakkeet
 • Kopioi valmiita salkkuja
 • Kaupankäynti alk. 0€

77 % tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.

nordnet
 • Sijoita helposti
 • Turvallinen ja luotettava
 • Myös kuukausisäästäminen

Nordnet on Pohjoismaiden johtava digitaalinen pankki- ja sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa laajan valikoiman sijoitusmahdollisuuksia, mutta on tärkeää muistaa, että sijoittamiseen liittyy aina riski pääoman menettämisestä.

Mitä on rahastosijoittaminen?

Rahastosijoittaminen tarkoittaa rahan sijoittamista rahastoon. Mutta mitä rahasto sitten on? Voisi sanoa, että rahasto on kuin suuri säästöpossu, johon moni ihminen laittaa rahaa. Tätä possua hoitaa ammattilainen, jota kutsutaan rahastonhoitajaksi. Hän päättää, mihin asioihin säästöpossussa oleva raha sijoitetaan. Se voi olla esimerkiksi osakkeita, jotka ovat palasia yrityksistä, tai velkakirjoja, jotka ovat lainoja valtioille tai yrityksille.

Kun sijoitat rahastoon, ostat siitä palasen, eli rahasto-osuuden. Jos rahaston arvo nousee, myös sinun osuutesi arvo nousee. Mutta jos rahaston arvo laskee, myös sinun osuutesi arvo laskee. Rahastosijoittamisessa on siis kyse rahan laittamisesta rahastoon, jossa ammattilainen käyttää rahaa erilaisiin sijoituksiin tavoitteena saada aikaan voittoa.

Miten voin sijoittaa rahastoihin?

Sijoittaminen rahastoihin on nykyään hyvin helppoa. Se käy näin:

 1. Valitse pankki tai sijoituspalvelu: Ensimmäiseksi tarvitset paikan, jossa voit sijoittaa rahastoihin. Tämä voi olla esimerkiksi oma pankkisi tai netissä toimiva sijoituspalvelu (kuten Nordnet).
 2. Valitse rahasto: On monia erilaisia rahastoja. Jotkut rahastot sijoittavat yrityksiin, toiset valtioihin ja jotkut molempiin. Jotkut rahastot sijoittavat Suomeen, toiset ulkomaille. On tärkeää, että valitset sellaisen rahaston, joka sopii sinulle.
 3. Osta rahasto-osuuksia: Kun olet valinnut rahaston, voit ostaa siitä palasen. Tämä palanen on rahasto-osuus. Voit ostaa rahasto-osuuksia esimerkiksi 50 euron, 100 euron tai 500 euron arvosta. Mitä enemmän rahaa laitat rahastoon, sitä suuremman palasen saat.
 4. Seuraa sijoituksiasi: Kun olet ostanut rahasto-osuuksia, voit seurata, miten niiden arvo muuttuu. Jos rahaston arvo nousee, myös sinun rahasto-osuutesi arvo nousee. Jos rahaston arvo laskee, myös sinun osuutesi arvo laskee.

On tärkeää muistaa, että sijoittamiseen liittyy aina riski. Rahastosijoittamisessa tämä tarkoittaa sitä, että rahaston arvo voi nousta tai laskea.

Mitä eri rahastoja on olemassa?

Rahastoja on monenlaisia ja ne voivat sijoittaa rahaa eri tavoin. Tässä on joitakin yleisiä rahastotyyppejä:

 • Osakerahastot – Nämä rahastot sijoittavat osakkeisiin, jotka ovat palasia yrityksistä. Ne voivat sijoittaa esimerkiksi suomalaisiin yrityksiin, ulkomaisiin yrityksiin tai molempiin.
 • Korkorahastot – Nämä rahastot sijoittavat velkakirjoihin, jotka ovat lainoja yrityksille tai valtioille. Niiden tuotto perustuu velkakirjojen korkoihin.
 • Yhdistelmärahastot – Nämä rahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että velkakirjoihin. Tämän tyyppinen rahasto voi olla hyvä valinta, jos haluat sekä osakkeiden kasvupotentiaalia että velkakirjojen vakautta.
 • Maantieteelliset rahastot – Nämä rahastot sijoittavat tiettyyn maahan tai maantieteelliseen alueeseen. On olemassa esimerkiksi Suomi-rahastoja, Eurooppa-rahastoja ja Aasia-rahastoja.
 • Teemarahastot – Nämä rahastot sijoittavat tietyn teeman mukaisesti. On olemassa esimerkiksi teknologiarahastoja, jotka sijoittavat teknologiayrityksiin, tai kestävän kehityksen rahastoja, jotka sijoittavat yrityksiin, jotka edistävät kestävää kehitystä.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä. On olemassa monia muitakin rahastotyyppejä. On tärkeää, että valitset sellaisen rahaston, joka sopii sinulle ja sijoitustavoitteisiisi.

Aktiivinen ja passiivinen rahasto – Mitä eroa niillä on?

Aktiiviset ja passiiviset rahastot ovat kaksi erilaista tapaa, joilla rahastoja voidaan hallinnoida. Mutta mitä eroa niillä on?

Aktiivinen rahasto tarkoittaa, että rahastonhoitaja aktiivisesti valitsee, mihin yrityksiin tai velkakirjoihin rahasto sijoittaa. Rahastonhoitaja tutkii markkinoita, analysoi yrityksiä ja tekee päätöksiä siitä, mitkä osakkeet tai velkakirjat ovat houkuttelevimpia. Tavoitteena on yleensä saada rahastolle parempi tuotto kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto.

Passiivinen rahasto, toisaalta, seuraa tiettyä osakeindeksiä, kuten Helsingin pörssin OMXH25-indeksiä tai Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksiä. Rahastonhoitaja ei aktiivisesti valitse osakkeita, vaan rahasto sijoittaa samoihin osakkeisiin kuin indeksi ja samassa suhteessa. Tavoitteena on saada samanlainen tuotto kuin indeksillä, ei parempi tai huonompi.

Molemmilla rahastotyypeillä on omat etunsa ja haittansa. Aktiivisissa rahastoissa on mahdollisuus saada korkeampi tuotto, mutta ne ovat usein kalliimpia hallinnoida ja niiden tuotto on epävarmempaa. Passiiviset rahastot ovat yleensä halvempia ja niiden tuotto on helpommin ennakoitavissa, mutta ne eivät yleensä ylitä markkinoiden keskimääräistä tuottoa.

Rahastosijoittamisen kustannukset

Rahastosijoittamisen kustannukset voivat vaikuttaa merkittävästi sijoituksesi tuottoon pitkällä aikavälillä. Tässä on joitakin yleisimpiä kuluja, jotka voivat liittyä rahastosijoittamiseen:

 • Hallinnointipalkkio: Tämä on vuosittainen palkkio, jota rahastoyhtiö perii rahaston hallinnoinnista. Se kattaa muun muassa rahastonhoitajan palkan ja muut operatiiviset kulut. Hallinnointipalkkio lasketaan prosentteina rahaston arvosta, ja se vähennetään automaattisesti rahaston arvosta.
 • Merkintäpalkkio: Tämä on kertaluonteinen maksu, joka peritään, kun ostat rahasto-osuuksia. Merkintäpalkkio on yleensä prosentteina ostetun rahasto-osuuden arvosta.
 • Lunastuspalkkio: Tämä on kertaluonteinen maksu, joka peritään, kun myyt rahasto-osuuksia. Kuten merkintäpalkkio, myös lunastuspalkkio on yleensä prosentteina myydyn rahasto-osuuden arvosta.

On tärkeää huomata, että kaikki rahastot eivät peri kaikkia näitä maksuja. Esimerkiksi passiiviset indeksirahastot perivät usein vain hallinnointipalkkion, eivätkä merkintä- tai lunastuspalkkiota. Lisäksi eri rahastojen välillä on suuria eroja maksujen suuruudessa.

Rahastosijoittamisen kokemuksia

Rahastosijoittamiseen liittyvien kokemusten joukossa korostuvat erityisesti sen helppous ja hajauttamisen tuoma turvallisuus. Monet sijoittajat ovat ilmoittaneet arvostavansa sitä, kuinka vaivatonta rahastosijoittaminen on. Sinun ei tarvitse itse seurata ja analysoida yksittäisiä yrityksiä, vaan voit luottaa rahastonhoitajan asiantuntemukseen. Samalla pääset sijoittamaan laajaan joukkoon erilaisia osakkeita tai muita arvopapereita.

Toinen yleisesti mainittu kokemus liittyy rahastosijoittamisen mahdollistamaan hajauttamiseen. Rahastosijoittaminen tarjoaa helpon tavan hajauttaa sijoituksia, mikä vähentää riskiä. Yhden yrityksen tai sektorin huono kehitys ei välttämättä aiheuta suurta menetystä sijoituksellesi, koska sijoituksesi on jakautunut laajalle eri yritysten ja toimialojen kesken.

Verotus rahastosijoittamisessa

Rahastosijoittamiseen liittyy kaksi keskeistä verokäsitettä: pääomatulovero ja luovutusvoittovero. Kun sijoitat rahastoihin, saatat saada tuottoja, kuten osinkoja tai korkotuloja. Nämä tuotot ovat pääomatuloja, joista pitää maksaa veroa.

Jos myyt rahasto-osuutesi voitolla, eli myyntihinnan ollessa suurempi kuin minkä itse maksoit osuudesta, joudut maksamaan luovutusvoittoveroa. Toisaalta, jos myyt rahasto-osuutesi tappiolla, voit vähentää tappion verotuksessasi.

Erityisen mielenkiintoiseksi rahastosijoittamisen verotus muuttuu, kun mukaan otetaan osakesäästötili. Tämä tilimuoto mahdollistaa verotehokkaan sijoittamisen, sillä tilillä tapahtuvista rahasto-osuuksien myynneistä saatavat voitot verotetaan vasta, kun rahaa nostetaan tililtä. Tämä tarkoittaa, että voit myydä ja ostaa rahasto-osuuksia osakesäästötilillä ilman välittömiä veroseuraamuksia.

Verotuksen yksityiskohdat voivat olla monimutkaisia, ja niissä voi olla eroja yksilöiden välillä. Siksi onkin tärkeää kääntyä asiantuntijan puoleen tai tarkistaa ajantasaiset tiedot suoraan verottajalta.

Mikä on paras rahasto?

Rahaston valinta on yksilöllinen päätös, joka riippuu sijoittajan tavoitteista, riskinottohalukkuudesta, sijoitushorisontista ja muista yksilöllisistä tekijöistä. Paras rahasto ei siis ole sama kaikille, vaan jokaisen sijoittajan on löydettävä omaan tilanteeseensa ja tavoitteisiinsa parhaiten sopiva rahasto.

Esimerkiksi, aktiiviset rahastot voivat houkutella sijoittajia, jotka etsivät korkeampia tuottoja ja ovat valmiita ottamaan enemmän riskiä. Toisaalta, passiiviset indeksirahastot voivat olla hyvä vaihtoehto niille, jotka etsivät matalampia kuluja ja haluavat seurata tiettyä indeksiä.

Miksi kannattaa sijoittaa rahastoihin?

Rahastosijoittamisella on monia etuja, jotka tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon monenlaisille sijoittajille. Tässä muutamia syitä, miksi rahastosijoittaminen saattaa olla hyvä idea:

 • Hajautus: Yhdellä rahasto-osuudella saa laajan hajautuksen useisiin eri yrityksiin, jopa eri maihin ja toimialoihin. Tämä pienentää riskiä merkittävästi, koska kaikkia munia ei laiteta yhteen koriin.
 • Helppous: Rahastosijoittaminen on helppoa. Sinun ei tarvitse itse seurata markkinoita tai tehdä päätöksiä yksittäisten osakkeiden ostamisesta tai myymisestä. Rahastonhoitaja tekee työn puolestasi.
 • Säästäminen: Rahastot ovat hyvä tapa säästää säännöllisesti. Voit ostaa rahasto-osuuksia esimerkiksi joka kuukausi tietyn summan verran.
 • Sijoittaminen pienillä summilla: Rahastoihin voi yleensä sijoittaa pienilläkin summilla, mikä tekee siitä mahdollisen myös niille, joilla ei ole suurta pääomaa käytettävissään.
 • Erilaiset rahastotyypit: On olemassa monenlaisia rahastoja, joten voit valita sellaisen, joka sopii parhaiten sinun sijoitustavoitteisiisi ja riskinsietokykyysi.

Yhteenveto

Rahastosijoittaminen tarjoaa monia etuja ja sopii useimmille sijoittajille. Se mahdollistaa hajautetun sijoittamisen, joka pienentää riskiä. Rahastosijoittaminen on myös helppoa, koska rahastonhoitaja tekee päätökset puolestasi. Lisäksi rahastoihin voi sijoittaa pienilläkin summilla ja säännöllisesti. Valikoimassa on erilaisia rahastotyyppejä, joten voit valita itsellesi sopivan vaihtoehdon.

On tärkeää kuitenkin muistaa, että sijoittamiseen liittyy aina riski, ja menneisyys ei ole tae tulevasta tuotosta. Ennen rahastosijoittamista on hyvä harkita omia tavoitteita, riskinottokykyä ja sijoitushorisonttia. Tarvittaessa kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen saadakseen yksilöllistä neuvontaa.

Kirjoitus ei ole sijoitusneuvontaa

Tähän loppuun vielä pakollinen maininta siitä, että rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Tätä kirjoitusta ei tule myöskään miltään osin tulkita sijoituspalvelulaissa tarkoitetuksi sijoitusneuvonnaksi. Käyttämällä kirjoituksen linkkejä, sivusto voi saada korvauksen uudesta asiakkaasta, joka liittyy linkin kautta. Se ei maksa sinulle mitään, mutta auttaa sivuston ylläpitoa, kiitos siitä!

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on rahastosijoittamisen keskeinen etu?

Rahastosijoittamisen keskeinen etu on hajautus, joka pienentää sijoitusriskiä sijoittamalla useisiin eri arvopapereihin.

Mitä tarkoittaa aktiivinen ja passiivinen rahasto?

Aktiivisessa rahastossa rahastonhoitaja tekee aktiivisesti sijoituspäätöksiä, kun taas passiivinen rahasto seuraa tiettyä osakeindeksiä tai sijoitusstrategiaa ilman aktiivista valintaa.

Miten rahastosijoittaminen eroaa suorista osakesijoituksista?

Rahastosijoittaminen eroaa suorista osakesijoituksista siinä, että rahastot tarjoavat hajautetun sijoitusportfolion, jota ammattilainen hoitaa, kun taas suorat osakesijoitukset kohdistuvat yksittäisiin yrityksiin.

Etusivu » Talous » Rahastosijoittaminen – Laita rahasi töihin